You are here

Deltagare

Deltagare i koordineringsgruppen är:

  • Minna Kansikas, Terhi Bäckman och Petter Karppi, Nordea
  • Danske Bank
  • Sanna Parko, Aktia
  • Mikael Reuter
  • Stefan Stenstrand, OP

Terminologicentralen TSK svarar gärna på frågor angående termgruppen och termbanken:

Mari Suhonen, koordinator i koordineringsgruppen, tel. (09) 2709 1063.

Finansiärer

Under 2017 finansieras terminologiarbetet av Aktia, Danske Bank och Nordea.

Tidigare har ytteligare Finansbranschens Centralförbund, Handelsbanken, Nordiska Investeringsbanken, OP, Samlink, Sparbanksstiftelsen i Helsingfors och Svenska kulturfonden finansierat terminologiarbetet.

Svenska