You are here

Arbetssätt

Bank- och finansterminologin utarbetas i en termgrupp, som består av en koordineringsgrupp och en remissgrupp.

Koordineringsgruppen består av ämnes- och språkspecialister och sammanträder några gånger per år för att utarbeta rekommendationer. Efter det sänds materialet ut till en bredare sammansatt remissgrupp, vars deltagare kan ge sina kommentarer till terminologin. Materialet behandlas en gång till i koordineringsgruppen, varefter termrekommendationerna publiceras i termbanken.

Den som är intresserad av att utveckla bank- och finansterminologin kan anmäla sig till remissgruppen. Målet är att remissgruppen är brett sammansatt och att den har deltagare som har sakkännedom om olika delområden inom bank- och finansvärlden. Flera deltagare från samma organisation kan anmäla sig till gruppen.

De som vill vara med i remissgruppen kan anmäla sig per e-post eller tel. (09) 2709 1063 på TSK.

Svenska