You are here

Delta

Anmäl dig till sändlistan

TSK har inrättat en sändlista för att sprida information om bank- och finanstermgruppens nyaste termrekommendationer.

Anmäl dig till sändlistan! Du kan anmäla dig per e-post eller tel. (09) 2709 1063 på TSK.

Anmäl dig till remissgruppen

Bank- och finanstermgruppen består av koordineringsgruppen och remissgruppen.

Koordineringsgruppen består av språk- eller ämnesspecialister. Den sammanträder några gånger per år för att behandla och besluta om rekommendationerna som ska ges, om de svenska och finska termerna samt definitionerna. Efter att koordineringsgruppen har behandlat materialet publiceras det och det sänds ett meddelande per e-post ut till en bredare remissgrupp, som kan ge sina synpunkter på materialet. Remissgruppens deltagare väljer själv vilket material de vill kommentera, beroende på sina egna tidsresurser och specialområden. Remissgruppens utlåtande behandlas i koordineringsgruppen och därefter publiceras de eventuella ändringarna i termbanken.

Anmäl dig till remissgruppen! Du kan anmäla dig per e-post eller tel. (09) 2709 1063 på TSK.

Du som är intresserad av att utveckla bank- och finansterminologin kan anmäla dig till remissgruppen. Målet är att sammansättningen av remissgruppen är bred, att bank- och finansområdets olika delområden är representerade i gruppen. Flera personer från samma organisation kan anmäla sig till gruppen.

Svenska