You are here

Konferensen TOTh i Frankrike 7-8.6.2018

Svenska

Den tolfte TOTh konferens anordnas i Chambéry, Frankrike, den 7 till 8 juni 2018. I konferensprogrammet ingår dessutom föredrag en postersession. Konferensen är riktad till forskare och experter inom fältet men också till alla andra som är intresserade av teman som anknyter till språk och kunskapsteknik.

Vi önskar en god jul och ett framgångsrikt nytt år 2018

Svenska

God jul

Nytt material i bank- och finansterminologi 12/2017

Svenska

Den 15 december 2017 har vi publicerat

uppdaterade begreppsdiagram:

nya begrepp:

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 10/2017

Svenska

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

Sidor

Subscribe to Bank- och finansterminologi RSS