You are here

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 7/2016

Svenska

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

Den utökade ontologin MAO/TAO har publicerats i Finto

Svenska

Museiverket och Terminologicentralen påbörjade i slutet av 2015 ett gemensamt projekt för att utöka Ontologi för museibranschen (MAO) och Konstindustriella ontologin (TAO). Den utökade ontologin publicerades i Nationalbibliotekets Finto-service i juni 2016.

Läs Terminfo också på nordiska språk

Svenska
Terminologicentralens tidskrift Terminfo är fritt tillgängligt till alla som är intresserade av terminologi och fackspråk. Artiklar handlar om till exempel terminologiskt arbete både i Finland och utomlands, Terminologicentralens egna projekt samt terminologisk forskning. Sedan 2015 har Terminologicentralen TSK publicerat sin tidskrift endast som webbtidskrift.

Även om större delen av artiklarna är finskspråkiga publiceras också artiklar på andra språk (mestadels på svenska och på engelska).

Internationell sommarskola i terminologi i Vienna

Svenska
TermNet (International Network for Terminology) ordnar en internationell sommarskola i terminologi (TSS 2016) i Vienna 11–15.7.2016.

Sommarskolan är avsedd för studerande, språkexpert och forskare som vill uppnå en hältäckande bild av terminologi och terminologiarbete. Programmet finns på nätet på http://www.termnet.org/english/events/tss_2016/programme.php Man kan amäla sig till kursen ända till juni, men antalet platser är begränsat.

Sidor

Subscribe to Bank- och finansterminologi RSS