You are here

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 6/2017

Svenska

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

Uppdatering av byggnadsklassificering

Svenska

Under hösten 2016 fick Terminologicentralen uppdraget av Statistikcentralen att uppdatera byggnadsklassificering. Klassificeringen publicerades i 1994 och den ska uppdateras för att motsvara nuläget på byggnadsbranschen. För att kartlägga behovet för förändring ordnade Statistikcentralen och Terminologicentralen en förfrågan för intressegrupper vid årsskiftet. Uppdateringsarbetet fortsätter under 2017 baserad på svar på förfrågan.

Uppdatering av Ordlista om övergripande säkerhet

Svenska
Ordlista om övergripande säkerhet (TSK 47) utarbetades på initiativ av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK) och publicerades i slutet av 2014. Ordlistan är baserad på lagstiftning och Statsrådets principbeslut såsom Säkerhetsstrategi för samhället. Eftersom en ny säkerhetsstrategi för samhället har utarbetats i år blev uppdatering av ordlistan aktuell. Säkerhetskommittén anlitade Terminologicentralen TSK för uppdateringsarbete, som skedde under våren 2017.

Ordlista om cybersäkerhet

Svenska

Försörjningsberedskapscentralen och försvarsministeriet har startat ett gemensamt ordlisteprojekt tillsammans med Terminologicentralen TSK. Projektets syfte är att utarbeta en ordlista som omfattar cirka 50 centrala begrepp som anknyter till cyber- och informationssäkerhet, förklara begreppens innehåll och ge rekommendationer om de finska termerna. Ordlistan ska också innehålla definitioner på finska och termekvivalenter på svenska och engelska. Definitionerna ska översättas till svenska och engelska vid ett senare tillfälle.

Sidor

Subscribe to Bank- och finansterminologi RSS