You are here

Terminologicentrum TNC kommer att upphöra med sin verksamhet i slutet av 2018

Svenska

I Sverige ifrågasattes det offentliga stödet till terminologiarbetet under 2014. I budgetpropositionen föreslog regeringen att det nästan helt skulle dras in. Detta satte i gång en serie händelser som nu, fyra år senare, lett till att Terminologicentrum TNC håller på att upphöra med sin verksamhet. SIS (Swedish Standards Institute), som är majoritetsägare i och moderbolaget till TNC, har fattat beslut om att TNC ska avvecklas genom frivillig likvidation. TNC:s verksamhet kommer därmed att upphöra helt i slutet av 2018.

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 1/2018

Svenska

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

Vi önskar en god jul och ett framgångsrikt nytt år 2018

Svenska

God jul

Nytt material i bank- och finansterminologi 12/2017

Svenska

Den 15 december 2017 har vi publicerat

uppdaterade begreppsdiagram:

nya begrepp:

Sidor

Subscribe to Bank- och finansterminologi RSS