You are here

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot

Svenska

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla den finska meddelanden.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

Terminologicentralens webbplats förnyades

Svenska

Terminologicentralens webbplats förnyades i december 2008. På samma gång förnyades också webbplatserna för Tietotekniikan termitalkoot och Bank- och finansterminologin.

Bank- och finansterminologins webbplats förnyades

Svenska

Bank- och finansterminologins webbplats förnyades i december 2008. På samma gång ändrades webbplatsens adress som nu är http://www.tsk.fi/tsk/pankkisanasto/sv.

Du kan beställa nyheterna via RSS från Bank- och finansterminologins ingångssida eller här Yhdistele sisältöä.

Nordterm 2009 anordnas i Köpenhamn den 9-12 juni 2009

Svenska

Nordterm är ett samarbetsforum för nordiska terminologiorganisationer. Nordterm anordnar vartannat år Nordterm-församlingen som består av en konferens och en kurs. I år anordnas församlingen den 9—12 juni i Köpenhamn. Huvudtemat är "Ontologier och taxonomier".

Mer information: http://www.cbs.dk/nordterm2009

Sidor

Subscribe to Bank- och finansterminologi RSS