You are here

Nordiskt terminologisamarbete

Svenska

Nordterm, som bildades år 1976, är de nordiska terminologiorganens samarbetsforum. Medverkan i internationellt terminologiskt arbete och anordnande av gemensamma kurser och konferenser är exempel på aktiviteter som sker inom Nordterms ram.

Nordterm-institutionerna är:

Termbanken TEPA

Svenska

TEPA är en termbank som upprätthålls av Terminologicentralen TSK. Termbanken är en samling av fackordlistor som utgörs av Terminologicentralens egna ordlistor samt ordlistor från andra organisationer eller experter. Termbanken TEPA publiceras i Kielikone Oy:s MOT®-ordboksprogramvara och termbankens termer och definitioner presenteras i flerspråkiga termposter.

http://www.tsk.fi/tepa/sv/

Nytt material i bank- och finansterminologi

Svenska

En ny helhet med begrepp som gäller det gemensamma eurobetalningsområdet har publicerats. Materialet omfattar följande begrepp:
det gemensamma eurobetalningsområdet,

Nytt material i bank- och finansterminologi

Svenska

En ny helhet med begrepp som gäller placeringsfonder har publicerats. Materialet omfattar följande begrepp:
derivatfond,
tillgångsslag,

Sidor

Subscribe to Bank- och finansterminologi RSS