You are here

Termbanken TEPA

Svenska

TEPA är en termbank som upprätthålls av Terminologicentralen TSK. Termbanken är en samling av fackordlistor som utgörs av Terminologicentralens egna ordlistor samt ordlistor från andra organisationer eller experter. Termbanken TEPA publiceras i Kielikone Oy:s MOT®-ordboksprogramvara och termbankens termer och definitioner presenteras i flerspråkiga termposter.

http://www.tsk.fi/tepa/netmot.exe?UI=svgr

Nytt material i bank- och finansterminologi

Svenska

En ny helhet med begrepp som gäller det gemensamma eurobetalningsområdet har publicerats. Materialet omfattar följande begrepp:
det gemensamma eurobetalningsområdet,

Nytt material i bank- och finansterminologi

Svenska

En ny helhet med begrepp som gäller placeringsfonder har publicerats. Materialet omfattar följande begrepp:
derivatfond,
tillgångsslag,

Sökningen och ordlistan förnyades i december 2006

Svenska

Bank- och finansterminologins layout och sökning har förnyats. Nu finns det länkar mellan ordlistans begrepp och även länkar från begreppsdiagrammen till ordlistan. Termregistren är nu tillgängliga på finska, svenska och engelska.

Mer information om ordlistans beteckningar och användning finns i sökinstruktioner och läsinstruktioner.

http://www.tsk.fi/portal/pankkisanasto/

Sidor

Subscribe to Bank- och finansterminologi RSS