You are here

Nytt material i bank- och finansterminologi

Svenska

En ny helhet med begrepp som gäller placeringsfonder har publicerats. Materialet omfattar följande begrepp:
placering, fondförvaltning, placeringsobjekt, placeringspolitik, placeringsstrategi, placeringsinriktning, fondprospekt, förenklat fondprospekt, vikta, övervikta, undervikta, vikt, övervikt, undervikt, jämförelseindex.

Pressmeddelande 4.3.2004

Svenska

Samarbetet i bank- och finanstermgruppen breddas
Samarbetet i TSK:s (Centralen för Teknisk Terminologi) bank- och finanstermgrupp breddas. I år deltar Aktia Sparbank, Handelsbanken, Nordea, Andelsbankscentralen, Nordiska Investeringsbanken, Sampo Bank samt Samlink.

Sidor

Subscribe to Bank- och finansterminologi RSS