You are here

Nytt material i bank- och finansterminologi

Svenska

En ny helhet med begrepp som gäller placeringsfonder har publicerats. Materialet omfattar följande begrepp:
derivatfond,
tillgångsslag,

Sökningen och ordlistan förnyades i december 2006

Svenska

Bank- och finansterminologins layout och sökning har förnyats. Nu finns det länkar mellan ordlistans begrepp och även länkar från begreppsdiagrammen till ordlistan. Termregistren är nu tillgängliga på finska, svenska och engelska.

Mer information om ordlistans beteckningar och användning finns i sökinstruktioner och läsinstruktioner.

http://www.tsk.fi/portal/pankkisanasto/

Nytt material i bank- och finansterminologi

Svenska

En ny helhet med begrepp som gäller placeringsfonder har publicerats. Materialet omfattar följande begrepp:
placering, fondförvaltning, placeringsobjekt, placeringspolitik, placeringsstrategi, placeringsinriktning, fondprospekt, förenklat fondprospekt, vikta, övervikta, undervikta, vikt, övervikt, undervikt, jämförelseindex.

Pressmeddelande 4.3.2004

Svenska

Samarbetet i bank- och finanstermgruppen breddas
Samarbetet i TSK:s (Centralen för Teknisk Terminologi) bank- och finanstermgrupp breddas. I år deltar Aktia Sparbank, Handelsbanken, Nordea, Andelsbankscentralen, Nordiska Investeringsbanken, Sampo Bank samt Samlink.

Sidor

Subscribe to Bank- och finansterminologi RSS