You are here

Nytt material i bank- och finansterminologi 12/2016

Svenska

Den 30 december 2016 har vi publicerat

nya begreppsdiagram:

uppdaterade begreppsdiagram:

nya begrepp:

Vi önskar en god jul och ett framgångsrikt nytt år 2017

Svenska

God jul

Ontologiprojekt för Trafikverket

Svenska
Trafikverket och Terminologicentralen TSK påbörjade ett gemensamt ontologiprojekt i november. Projektets syfte är att utöka Merenkulkualan ontologia MERO (Ontologi för sjöfart) med begrepp som anknyter sig till andra transportsätt. Den nuvarande versionen av MERO var utarbetat av Trafikverket under FinnONTO-projektet.

MERO baserar sig på Yleinen suomalainen ontologia YSO som var nyligen uppdaterad. I första fasen av ontologiprojektet ska Terminologicentralen gå igenom de förändringar som har skett i MERO på grund av uppdateringen och bearbeta ontologin vid behov.

International Terminology Summer School i Köln den 10-14 juli 2017

Svenska

International Terminology Summer School anordnas i Köln den 10-14 juli 2017. Den internationella sommarskolan i terminologi är avsedd för studerande, språkexperter och forskare som vill uppnå en hältäckande bild av terminologi och terminologiarbete.

Sidor

Subscribe to Bank- och finansterminologi RSS