You are here

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 2/2017

Svenska

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

Terminologicentralens stadgar

Svenska
Godkända av valmötet 28.10.2016.
Registerade på patent- och registerstyrelsen 29.12.2016.

1 NAMN

Föreningens namn är Sanastokeskus TSK ry, på svenska Terminologicentralen TSK rf. I icke-officiella sammanhang kan initialförkortningen TSK användas på båda språken. Föreningens hemort är Helsingfors och dess språk är finska och svenska.

2 ÄNDAMÅL

Föreningen har till uppgift att sammanställa terminologier och ontologier främst på finska och svenska samt utveckla metodik som drar nytta av begreppsanalys och upprätthålla på denna baserat kunnande.

Nytt material i bank- och finansterminologi 12/2016

Svenska

Den 30 december 2016 har vi publicerat

nya begreppsdiagram:

uppdaterade begreppsdiagram:

nya begrepp:

Vi önskar en god jul och ett framgångsrikt nytt år 2017

Svenska

God jul

Sidor

Subscribe to Bank- och finansterminologi RSS