You are here

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 11/2016

Svenska

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

Uppdatering av ontologin MAO/TAO

Svenska

Museiverket anlitade Terminologicentralen för ontologiarbetet för att uppdatera och utöka MAO/TAO - Ontologi för museibranschen och Konstindustriella ontologin. Arbetet påbörjades på hösten 2016.

Nytt material i bank- och finansterminologi 10/2016

Svenska

Den 21 oktober 2016 har vi publicerat

nya begreppsdiagram:

uppdaterade begreppsdiagram:

nya begrepp:

EAFTs toppkonferens på 14–15.11.2016 i Luxemburg

Svenska
EAFT (European Association for Terminology) och Europaparlamentets enhet för terminologisamordning, TermCoord, arrangerar en toppkonferens på 14–15 november i Luxemburg. Samtidigt firas också EAFTs 20-årsdag.

Teman på konferensen är Visions and revisions. I konferensen ges en översikt över EAFTs verksamhet under des sista 20 åren samt kastas en blick på terminologins framtiden.

Sidor

Subscribe to Bank- och finansterminologi RSS