You are here

Ontologiprojekt för Trafikverket

Svenska
Trafikverket och Terminologicentralen TSK påbörjade ett gemensamt ontologiprojekt i november. Projektets syfte är att utöka Merenkulkualan ontologia MERO (Ontologi för sjöfart) med begrepp som anknyter sig till andra transportsätt. Den nuvarande versionen av MERO var utarbetat av Trafikverket under FinnONTO-projektet.

MERO baserar sig på Yleinen suomalainen ontologia YSO som var nyligen uppdaterad. I första fasen av ontologiprojektet ska Terminologicentralen gå igenom de förändringar som har skett i MERO på grund av uppdateringen och bearbeta ontologin vid behov.

International Terminology Summer School i Köln den 10-14 juli 2017

Svenska

International Terminology Summer School anordnas i Köln den 10-14 juli 2017. Den internationella sommarskolan i terminologi är avsedd för studerande, språkexperter och forskare som vill uppnå en hältäckande bild av terminologi och terminologiarbete.

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 11/2016

Svenska

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

Uppdatering av ontologin MAO/TAO

Svenska

Museiverket anlitade Terminologicentralen för ontologiarbetet för att uppdatera och utöka MAO/TAO - Ontologi för museibranschen och Konstindustriella ontologin. Arbetet påbörjades på hösten 2016.

Sidor

Subscribe to Bank- och finansterminologi RSS