You are here

EAFTs toppkonferens på 14–15.11.2016 i Luxemburg

Svenska
EAFT (European Association for Terminology) och Europaparlamentets enhet för terminologisamordning, TermCoord, arrangerar en toppkonferens på 14–15 november i Luxemburg. Samtidigt firas också EAFTs 20-årsdag.

Teman på konferensen är Visions and revisions. I konferensen ges en översikt över EAFTs verksamhet under des sista 20 åren samt kastas en blick på terminologins framtiden.

Driftsavbrott på webbplatsen och TEPA-termbanken den 21 september

Svenska

Onsdagen den 21 september ska Terminologicentralens webbplats och TEPA-termbank samt Nordterms webbplats vara ur bruk på grund av uppdateringar på servern. Vi beklagar eventuella olägenheter avbrottet kan förorsaka.

Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 9/2016

Svenska

Nytt material har publicerats i Tietotekniikan termitalkoot. För mer information kolla vårt meddelande på finska.

Tietotekniikan termitalkoots webbplats finns på adressen http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

Effektivare sökning i EUs ordlistor

Svenska

TermCoord (Europaparlamentets enhet för terminologisamordning) upprätthåller webbsidan EU Glossaries, som innehåller länkar till sammanlagt 268 ordlistor från EUs institutioner och andra organ.

Nu har TermCoord tillagt Google Anpassad sökning till webbsidan, vilket gör sökandet i ordlistorna snabbare och lättare än tidigare: du kan söka en term i alla ordlistor på en gång.

Sidor

Subscribe to Bank- och finansterminologi RSS