You are here

Sökning

haltijavelkakirja
sv   innehavarskuldebrev n
hellre än: innehavarskuldsedel
en   bearer bond; bearer paper; bearer instrument; bearer note
määritelmä
juokseva velkakirja, jolla velallinen sitoutuu maksamaan velan velkakirjan haltijalle
huomautus
Aiemmin myös kiinteistökiinnitykset määritettiin haltijavelkakirjassa, mutta nykyään kiinteistökiinnitykset ilmenevät panttikirjasta.
definition
löpande skuldebrev där gäldenären förbinder sig att betala skulden till skuldebrevets innehavare
anmärkning
Tidigare fastställdes även fastighetsinteckningar i innehavarskuldsedel, men nuförtiden fastställs fastighetsinteckningar i pantbrev.

Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2010-04-27

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska