You are here

Sökning

pankkiautomaattikortti; automaattikortti
sv   bankautomatkort n; automatkort n; bankomatkort n; uttagskort n /SE/
en   ATM card
määritelmä
talletustiliin liitetty kortti, jota käytetään pankkiautomaatilla ja maksuautomaatilla tehtäviin nostoihin, kyselyihin, tilisiirtoihin tai maksamiseen
huomautus
Samaan fyysiseen pankkiautomaattikorttiin voidaan yhdistää muiden korttien toimintoja (vrt. yhdistelmäkortti).
Termejä uttagskort ja bankomatkort käytetään Ruotsissa vain käteisnostoihin ja automaattikyselyihin käytettävistä korteista.
Termiä bankomatkort ei ole perinteisesti käytetty Suomessa, mutta sitä voi hyvin käyttää myös Suomessa termien bankautomatkort ja automatkort rinnalla.
definition
kort som är knutet till ett bankkonto och som används för uttag, förfrågningar, gireringar eller betalningar på bankautomater och betalautomater
anmärkning
Bankautomatkortets funktion kan kombineras med andra korts funktioner på ett och samma fysiska kort (jfr. kombinationskort).
Termerna uttagskort och bankomatkort används i Sverige om kort som används endast för uttag och förfrågningar på kontantuttagsautomater.
Termen bankomatkort har av tradition inte använts i Finland, men inget hindrar att den används också i Finland parallellt med bankautomatkort och automatkort.

Käsitekaavio: Kortit / Kort
Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2004-06-18

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska