You are here

Sökning

maksukortti
sv   betalkort n
en   payment card
määritelmä
hyödykkeiden ostamiseen tarkoitettu kortti
huomautus
Samaan fyysiseen maksukorttiin voidaan yhdistää muiden korttien toimintoja (vrt. yhdistelmäkortti).
definition
kort som används för betalning av nyttigheter vid köp
anmärkning
Betalkortets funktion kan kombineras med andra korts funktioner på ett och samma fysiska kort (jfr. kombinationskort).

Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2004-06-18

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska