You are here

Sökning

pankkikorttitakuu
sv   bankkortsgaranti
en   bank card guarantee
määritelmä
pankin lupaus maksaa maksun määrä maksun vastaanottajalle tiettyjen ehtojen toteutuessa
definition
bankens löfte att betala betalningsbeloppet till betalningsmottagaren om vissa villkor uppfylls

Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2004-06-18

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska