You are here

Sökning

luottokortti
sv   kreditkort n
en   credit card
määritelmä
maksukortti, joka on liitetty velkatiliin, jolta maksut veloitetaan
huomautus
Samaan fyysiseen luottokorttiin voidaan yhdistää muiden korttien toimintoja (vrt. yhdistelmäkortti).
definition
betalkort som är anknutet till ett skuldkonto dit betalning vid ett köp påförs
anmärkning
Kreditkortets funktion kan kombineras med andra korts funktioner på ett och samma fysiska kort (jfr. kombinationskort).

Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2004-06-18

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska