You are here

Sökning

pääomavaatimus; vakavaraisuusvaatimus
sv   kapitalkrav n
en   capital requirements; prudential requirements
Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2017-12-15

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska