You are here

Sökning

säännelty markkina
sv   reglerad marknad
en   regulated market
määritelmä
monenkeskinen kaupankäyntimenettely, jonka säännöt on laatinut säännellyn markkinan ylläpitäjä
huomautus
Suomessa säännellyn markkinan ylläpitäjänä toimii pörssi. Muussa ETA-valtiossa myös muu taho kuin pörssi voi olla säännellyn markkinan ylläpitäjä.

Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2015-12-21

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska