You are here

Sökning

suljettu tili; sulkutili
sv   spärrat konto n; spärrkonto n /SE/
en   barred account; blocked account; frozen account; escrow account
määritelmä
talletustili, jolla olevia varoja tilinomistaja ei voi käyttää vapaasti
huomautus
Esimerkiksi vuokravakuustili voi olla suljettu tili.
anmärkning
Med spärrat konto avses bankkonto som inte fritt får disponeras av kontoinnehavaren till exempel på grund av att innestående medel ställts som säkerhet för kredit eller att kontot har överskridits.

Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2015-12-21

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska