You are here

Sökning

kiinteä lisäpääomavaatimus
sv   kapitalkonserveringsbuffert
huomautus
Suomessa kiinteästä lisäpääomavaatimuksesta säädetään luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (610/2014).
Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2016-12-30

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska