You are here

Sökning

rekisteröintiasiakirja; perusosa
sv   registreringsdokument n
en   registration document; offering memorandum
määritelmä
esitteen osa, joka sisältää tiedot arvopaperin (1) liikkeeseenlaskijasta
huomautus
Suomenkielinen rekisteröintiasiakirja-termi on käytössä arvopaperimarkkinalaissa (746/2012) ja perusosa-termi esitedirektiviissä (2003/71/EY).

Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2017-12-15

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska