You are here

Sökning

tilillepano; pano; talletus (1); pankkitalletus
sv   insättning (1); bankinsättning
en   deposit (1); inpayment; bank deposit (1); deposit into an account; payment into an account; paying-in; pay-in
anmärkning
Med insättning (1) avses det att medel sätts in på ett konto.
Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2009-12-28

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska