You are here

Sökning

julkistaminen
sv   offentliggörande n
en   disclosure; publishing
määritelmä
toiminta, jossa arvopaperin (1) liikkeeseenlaskija toimittaa sijoittajan saataville, Finanssivalvonnalle ja säännellylle markkinalle arvopaperimarkkinalain (746/2012) mukaiset tiedot

Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2015-12-21

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska