You are here

Sökning

varat; rahavarat
sv   medel n; penningmedel n
en   funds pl; liquid assets pl; available assets pl; financial assets pl; financial resources pl
huomautus
Maksupalvelujen (1) yhteydessä varoilla viitataan käteiseen tai tilille kirjattuun raha-arvoon.
Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2013-06-03

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska