You are here

Sökning

<arvopaperin liikkeeseenlaskija>
tunnusluku
sv   nyckeltal n
en   key figure; key ratio; performance measure; performance indicator
määritelmä
arvopaperin (1) liikkeeseenlaskijan liiketoiminnasta johdettu suhteellinen lukuarvo
huomautus
Arvopaperin liikkeeseenlaskijalla tarkoitetaan arvopaperikaupan kohteena olevan asiakirjan, esimerkiksi osakkeen tai joukkovelkakirjan, liikkeeseenlaskijayhteisöä. Osakkeen ja joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskijaa koskevat osin samat ja osin eri säännökset.

Käsitekaavio: Talouden tunnusluvut
Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2011-12-29

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska