You are here

Sökning

maksuliikenne; maksuliike
sv   betalningar pl; betalningsrörelse /FI/
hellre än: betalningstrafik /FI/
en   payment transactions pl; payments pl; payment traffic
määritelmä
maksutapahtumien muodostama kokonaisuus

Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2011-01-04

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska