You are here

Sökning

esite; tarjousesite
sv   prospekt; emissionsprospekt
en   prospectus (1)
määritelmä
arvopaperin (1) liikkeeseenlaskijan julkaisema tietojen kokonaisuus, joka koskee yleisölle tarjottavia tai kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle haettavia arvopapereita (1)
huomautus
Esite voidaan julkaista joko yhtenä tai kolmesta osasta koostuvana asiakirjana. Kolmiosaisen esitteen osia ovat rekisteröintiasiakirja, arvopaperiliite ja tiivistelmä.

Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2015-12-21

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska