You are here

Sökning

investointi (1); sijoitus (2)
sv   investering (1)
en   investment (1); investing
anmärkning
Med investering (1) avses i allmänhet ekonomisk satsning i produktiv nyttighet med grundad förhoppning om framtida intäkter. En investering kan vara till exempel en ny maskin eller fabrik. I en vanlig investering binds pengarna på en längre tid.
Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2014-10-03

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska