You are here

Sökning

sijoitus (1); investointi (2)
sv   placering (1); investering (2)
en   investment (2)
anmärkning
Med placering (1) avses i allmänhet ekonomisk satsning med förhoppning om framtida intäkter eller om att det satsade värdet bevaras.
Termen placering (1) brukar användas när man avser värdepapper (1) och andra finansiella instrument. Däremot brukar termen inte användas i fråga om produktiva nyttigheter utan då andvänds termen investering (1).
Termen investering förekommer i denna betydelse i lagstiftning.
Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2014-10-03

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska