You are here

Sökning

korkokanta; korkoprosentti; korko (2)
sv   räntesats; ränta (2); räntefot; ränteprocent
en   interest rate
määritelmä
prosentteina ilmaistu yhden koronmaksukauden koron (1) suhde pääomaan
huomautus
Erityisesti yleiskielessä ja pankkien asiakkaille suunnatuissa sopimusteksteissä käytetään yleisesti korko-termiä (ruotsiksi: ränta) tässä merkityksessä.
Räntefot-termiä käytetään suomalaisessa lainsäädännössä. Ruotsissa räntefot-termiä pidetään vanhentuneena.

Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2009-12-28

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska