You are here

Sökning

erikoissijoitusrahasto; erikoisrahasto
sv   specialfond; specialplaceringsfond /FI/
en   special mutual fund; non-UCITS fund
määritelmä
sijoitusrahasto, jonka toiminnassa voidaan poiketa sijoitusrahastolain mukaisesta riskin hajauttamisen periaatteesta
huomautus
Tavallisessa sijoitusrahastossa tulee olla tietty vähimmäismäärä sijoituskohteita, mutta erikoissijoitusrahastossa kohteita voi olla vähemmänkin.
Erikoissijoitusrahaston nimestä on käytävä ilmi, että se on erikoissijoitusrahasto.

Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2005-10-21

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska