You are here

Sökning

arvopaperinvälittäjä
sv   fondkommissionär; värdepappersförmedlare /FI/
en   securities broker; broker; brokerage firm
määritelmä
organisaatio, joka harjoittaa arvopaperinvälitystä
Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2005-10-21

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska