You are here

Sökning

strukturoitu sijoitustuote
sv   strukturerad investeringsprodukt; strukturerad investering
en   structured investment product; SIP
määritelmä
sijoitustuote, joka muodostuu perussijoitusinstrumentista ja johdannaissopimuksesta
huomautus
Strukturoitu sijoitustuote voi koostua esimerkiksi talletuksesta (2) tai joukkovelkakirjalainasta sekä johdannaissopimuksesta. Strukturoituja sijoitustuotteita ovat esimerkiksi strukturoidut joukkovelkakirjalainat ja strukturoidut talletukset.
Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2015-12-21

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska