You are here

Sökning

<sijoitusrahastot>
vertailuindeksi; benchmark-indeksi
sv   jämförelseindex n; benchmark-index n
en   benchmark index
määritelmä
painotettu keskiarvo, joka ilmaisee tietynlaisten arvopaperien (1) kurssien tasoa tiettynä ajankohtana tai kautena ja johon sijoitusrahaston kehitystä verrataan
huomautus
Vertailuindeksiä voidaan käyttää myös rahastoyhtiön palkkion määrittämisen perustana.

Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2006-03-06

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska