You are here

Sökning

omaisuuslaji; omaisuusluokka
sv   tillgångsslag n; tillgångsklass
en   asset class; asset category
määritelmä
tietyin perustein valittavien omaisuuden muotojen muodostama ryhmä
huomautus
Sijoitustoiminnan yhteydessä omaisuuslajin voivat muodostaa esimerkiksi osakkeet, korkoinstrumentit tai joukkovelkakirjalainat.
Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2013-12-31

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska