You are here

Sökning

hajautus; hajauttaminen
mieluummin kuin: diversifionti; diversifikaatio
sv   diversifiering; spridning
en   diversification
määritelmä
varojen sijoittaminen useisiin tai useantyyppisiin sijoituskohteisiin tai ajallisesti erissä
huomautus
Sijoittaja voi hajauttaa sijoituksensa esimerkiksi eri sijoituskohteisiin, eri omaisuuslajeihin, eri maantieteellisille alueille, eri toimialoille tai ajallisesti.
Sijoitusrahastoon sijoittamisessa hajautuksen tavoitteena voi olla esimerkiksi riskien vähentäminen (vrt. riskinhajautus).
Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2009-12-28

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska