You are here

Sökning

<sijoitusrahastot>
beetakerroin; beeta; beta
mieluummin kuin: beta-kerroin; beta
sv   betavärde; beta
en   beta coefficient
määritelmä
mittari, joka ilmaisee sijoitusrahaston arvonkehitystä suhteessa sijoitusrahaston vertailuindeksiin
huomautus
Jos beetakerroin on yksi, osakkeen tuotto muuttuu samassa suhteessa kuin markkinoiden keskimääräinen tuotto. Jos kerroin on kaksi, riski on suurempi ja tuotto vaihtelee kaksinkertaisesti markkinoihin verrattuna. Vastaavasti alle yhden beetakertoimen osakkeet reagoivat markkinoiden muutoksiin keskimääräistä vähemmän.
Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2013-12-31

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska