You are here

Sökning

salkunhoitaja; > rahastonhoitaja (sijoitusrahastoista)
sv   portföljförvaltare; > fondförvaltare (om placeringsfonder)
en   portfolio manager; investment manager; money manager
määritelmä
henkilö tai ryhmä, joka vastaa sijoitusrahaston tai muun sijoittajan varoilla tehdyistä ostoista, myynneistä ja muista tapahtumista
huomautus
Ruotsin fondförvaltare-termillä voidaan viitata myös yritykseen.

Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2014-10-03

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska