You are here

Sökning

<pankit>
vakavaraisuus
sv   kapitaltäckning
en   capital adequacy ratio; ~ capital adequacy
huomautus
Vakavaraisuus edellyttää, että pankin oman pääoman (3) täytyy kattaa kaikki toimintaan liittyvät olennaiset riskit.
Rahoitussektorilla mitataan sekä yksittäisten luottolaitosten että koko rahoitussektorin vakavaraisuutta. Suomessa Finanssivalvonta valvoo luottolaitosten vakavaraisuutta yhteistyössä Euroopan keskuspankin kanssa.
Tämä vakavaraisuus-käsite tarkoittaa suhdelukua, mutta vakavaraisuus-termiä käytetään eri merkityksissä. Termi saattaa joissain yhteyksissä tarkoittaa esimerkiksi pääoman määrää eikä suhdelukua. Siksi vakavaraisuus-termin vastineet tulee valita käännöksissä tapauskohtaisesti asiayhteyden mukaan. Lisäksi esimerkiksi ruotsinkielistä soliditet-termiä käytetään muissa yrityksissä kuin pankeissa ja solvens-termiä käytetään vakuutusyhtiössä viitattaessa niiden vakavaraisuuteen.
Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2017-12-15

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska