You are here

Sökning

tilitys (2)
sv   avräkning; redovisning (1)
en   settlement (2); rendering of accounts
määritelmä
toiminta, jossa rahat lasketaan ja kirjataan tilille
Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2017-12-15

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska