You are here

Sökning

talletussuoja
sv   insättningsgaranti
en   deposit insurance; deposit guarantee
määritelmä
lakisääteinen suoja, joka turvaa tallettajan samassa talletuspankissa olevat talletukset (2) ja niille kertyneen koron (1) talletuspankin mahdollisen maksukyvyttömyyden varalta
huomautus
Suomessa talletussuoja kattaa tallettajan talletukset (2) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (610/2014) määritettyyn summaan asti. Talletuspankkien on kuuluttava talletussuojarahastoon talletussuojan takaamiseksi.

Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2015-12-21

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska