You are here

Sökning

rahoituslaitos
sv   finansiellt institut n
en   financial institution
määritelmä
yritys, joka harjoittaa sellaista liiketoimintaa, johon ei tarvita toimilupaa ja jossa se tarjoaa yleisölle omaan lukuun luottoja tai muuta rahoitusta
huomautus
Luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (610/2014) rahoituslaitos-termillä tarkoitetaan sellaisia finanssialan yhteisöjä, jotka eivät ole luottolaitoksia. Rahoituslaitos-termiä käytetään eri yhteyksissä hieman eri merkityksissä.

Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2015-12-21

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska