You are here

Sökning

käyttöomaisuus
sv   anläggningstillgångar pl
en   fixed assets pl; capital assets pl
määritelmä
elinkeinotoimintaan kuuluvat hyödykkeet, jotka on tarkoitettu pysyvään tuloa tuottavaan käyttöön
huomautus
Käyttöomaisuutta ovat esimerkiksi koneet, kalusto ja rakennukset sekä maa-alueet, arvopaperit (1) ja yhtiöosuudet.
Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2017-12-15

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska