You are here

Sökning

korkotuotot pl
sv   ränteintäkter pl
en   interest income
huomautus
Luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen tuloslaskelman tai konsernituloslaskelman erä.
anmärkning
En post i resultaträkningen eller koncernresultaträkningen för kreditinstitut eller värdepappersföretag.
Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2009-01-26

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska