You are here

Sökning

johdannaissopimukset pl
sv   derivatinstrument n pl (2)
en   derivative instruments pl; derivative contracts pl
huomautus
Luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen taseen tai konsernitaseen erä.
anmärkning
En post i balansräkningen eller koncernbalansräkningen för kreditinstitut eller värdepappersföretag.
Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2009-01-26

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska