You are here

Sökning

osakepääoma
sv   aktiekapital n
en   share capital
huomautus
Luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen taseen tai konsernitaseen erä.
anmärkning
En post i balansräkningen eller koncernbalansräkningen för kreditinstitut eller värdepappersföretag.
Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2009-01-26

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska