You are here

Sökning

rahoitusväline
sv   finansiellt instrument n
en   financial instrument
määritelmä
väline, jota liikkeeseenlaskija käyttää varojen hankkimiseen
huomautus
Sijoittajan näkökulmasta rahoitusväline on sijoituskohde. Rahoitusvälineitä ovat erilaiset arvopaperit (1) sekä johdannaissopimukset. Sijoittajille liiketoimintana tarjottavista rahoitusvälineistä säädetään sijoituspalvelulaissa (747/2012).

Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2014-10-03

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska