You are here

Sökning

arvopaperi (1)
sv   värdepapper n (1)
en   security (1)
määritelmä
asiakirja, joka oikeuttaa tietyn yksityisoikeuden käyttöön
huomautus
Arvopaperi (1) voi olla painettu asiakirja (arvopaperi (2)) tai sähköinen arvopaperi, kuten arvo-osuus tai rahasto-osuus.
Arvopaperimarkkinalain (746/2012) mukaisten arvopaperien (1) tulee olla vaihdantakelpoisia ja sellaisia, että ne on saatettu tai saatetaan yleiseen liikkeeseen useiden samansisältöisistä oikeuksista annettujen arvopaperien kanssa. Näitä ovat muun muassa osakkeet, joukkovelkakirjat ja rahasto-osuudet.

Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2014-10-03

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska